Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ_Δεκ2022

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξ_2η Υπερδ_παρατασηΦΑ_Δεκ2022_Ψ1ΗΛ46Μ9ΗΓ-ΓΧ3

Επικαιροποιώντας τις ενημερώσεις σχετικά με τη λήξη των Πράξεων, σας γνωστοποιούμε τα κατωτέρω: Μετά την  παράταση φυσικού αντικειμένου των Πράξεων (βλ. ανακοίνωση 06.10.2022) το φυσικό αντικείμενο λήγει στις 30.06.2023. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβάσεις, να έχουν ολοκληρωθεί οι διανομές και οι προωθήσεις προϊόντων σε…

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ης ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΕΒΑ

Εν όψει του 7ου Annual Review Meeting του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2022, σας επισυνάπτουμε Agenda θεμάτων, καθώς και το link σύνδεσης μέσω του οποίου θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε, εφόσον το επιθυμείτε: https://vdl-gr.zoom.us/j/84515333542 Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και της Εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019), σας ενημερώνουμε ότι…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΤροπΑυξηση_ΠΕ Δ Τ ΑΘΗΝΩΝ_ΑΣΔΑ_9Κ4Χ46Μ9ΗΓ-ΜΘΨ

Σε συνέχεια των από 19.07.2022 και 19.10.2022 Ανακοινώσεών μας σχετικά με την εφαρμογή της υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κράτησης που προβλέπεται στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022  (Α΄59), σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, στις 24.10.2022, εξέδωσε την κατωτέρω Ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την εφεξής τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν. https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/718-anakoinosi-24-10-2022          

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με τα Στοιχεία Επικοινωνιας των Κοινωνικών Συμπράξεων

Σε συνέχεια της από 19.07.2022 Ανακοίνωσης με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ν. 4912/2022» σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατατίθεται στους κατωτέρω ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς: Τράπεζα της Ελλάδας:   ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:       ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Σελίδα 2 από 26 1 2 3 4 26

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors