Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Την Τετάρτη 07/06/2017 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, για τις Κ.Σ. της Μακεδονίας και της Θράκης, το τρίτο τεχνικό/επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα παραλαβής/συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, με τίτλο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων». Στο σεμινάριο θα μετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη αποθήκευση – διανομή τροφίμων και ΒΥΣ. Συγχρόνως…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΤΒ2017_ΩΨ4ΛΟΞ7Φ-Ο14

Την Τρίτη 09/05/2017 θα πραγματοποιηθεί στη Πάτρα (Πανεπιστημίου 254 – Κτίριο Β’), για τις Κ.Σ. Αχαΐας, Αιτ/νιας και Ηλείας , το δεύτερο τεχνικό/επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα παραλαβής/συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, με τίτλο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων». Στο σεμινάριο θα μετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διανομή τροφίμων…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors