Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: Απόφαση του Νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου περί ορισμού φυσικού προσώπου, ως Διαχειριστή Λογαριασμού. Επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να υπογραφούν τα έντυπα α) Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και β) Υπεύθυνη…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors