Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

KAΜMIA ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ Περαιτέρω, σχετικά με τις πληρωμές των δαπανών και τον τρόπο καταχώρισής τους στο ΟΠΣ εφιστούμε την προσοχή των Δικαιούχων στα παρακάτω: Α. KΡΑΤΗΣΕΙΣ[*] Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων…

Υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι βάσει του άρθρου 5 του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) (ΦΕΚ Β’ 770/2015), η Διαχειριστική Αρχή παρέχει όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις και ειδικότερα: Εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης για την προμήθεια των υλικών αγαθών…

Αγαπητοί Συνεργάτες, Μετά τη διασύνδεση ΚΕΑ – ΤΕΒΑ, σας ενημερώνουμε για τις κατωτέρω αλλαγές στην πλατφόρμα παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης: Tο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα επικαιροποιείται η πλατφόρμα με τη νέα λίστα ωφελουμένων. Όταν θα πραγματοποιείται η επικαιροποίηση, θα ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διανομές θα μπορείτε να σχεδιάζετε και να πραγματοποιείτε από την ημέρα…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors