Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

  Αγαπητοί Συνεργάτες, Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ σε έργο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διατύπωσε τη σύσταση να αποτελέσει το Πρωτόκολλο Ενδοδιακίνησης προϊόντων έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ Α.Ε., προχώρησε στην υλοποίηση της σύστασης. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors