Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη ΔΑ σχετικά με την αναβολή/ακύρωση διανομών προϊόντων ΤΕΒΑ λόγω κορωνοϊού, σας επισημαίνουμε τα εξής: Η Κοινωνική Σύμπραξη έχει την αποκλειστική ευθύνη για να ορίσει ή να αναβάλει/ακυρώσει διανομές στο πεδίο ευθύνης της,  κρίνοντας ανάλογα με τις συνθήκες  και τα δεδομένα που έχει κάθε φορά στην διάθεση της. Σε κάθε…

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων του  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ  TABLETS

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ  TABLETS

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors