Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ- GDPR) Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την εναρμόνισή της  με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) έχει εκδώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου που αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων…

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, από 01/01/2019 οι διανομές πραγματοποιούνται με υπογραφή του ωφελούμενου επί του tablet. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου σε έντυπο πρακτικό διανομής, το οποίο να αναρτάται / επισυνάπτεται αμελλητί  στο λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης. Σε…

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ , νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει άμεση εφαρμογή σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο στα tablets, όπου τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου, θα εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Συναινώ στην χρήση των προσωπικών…

Παρουσίαση της Προϊσταμένης της Δ.Α. ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στην τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13/12/2018 στο Ξενοδοχείο “Hotel Amalia Athens”. Κατεβάστε την παρουσίαση κάνοντας κλικ εδώ.

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Πράξεων ΤΕΒΑ ότι κατά την υποβολή στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που αφορούν σε προϊόντα τα οποία τιμολογήθηκαν με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής του προϊόντος, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ΔΔΔ, ως συνημμένο έγγραφο, και το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών.

Αγαπητοί συνεργάτες, Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε  ότι πρέπει να μεριμνούμε ώστε να μην μένουν στο σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Ο.Π.Σ.) εκδόσεις «σκουπίδια». Κάθε έκδοση αντιπροσωπεύει ένα αίτημα του Δικαιούχου και μία απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής με τελική κατάληξη την οριστικοποίηση ή την έγκριση ή την αποδοχή  του αιτήματος. Τυχόν εκδόσεις που δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο (π.χ. εκ παραδρομής) και φαίνονται στο σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε κατάσταση «Υπό Υποβολή» αλλά δεν θα…

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233-08/01/2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης/Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι Δικαιούχοι έως 31.12.2018 και δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν σε αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ εντός του έτους 2018, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την Ετήσια Έκθεση και τους δείκτες απορρόφησης έτους…

Οι Δικαιούχοι των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» καλούνται να υποβάλλουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2018, έως Παρασκευή 25.01.2019.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors