Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  του ΤΕΒΑ λειτουργούν κανονικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την από 18.04.2016 ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, ενημερώσαμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις πως στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/2013) προβλέπεται το εξής: “ Άρθρο 73 Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων 1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:…

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται  ως εξής: “4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) προστίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής: «κζ΄) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται…

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εμπρηστικής επίθεσης τα τηλέφωνα του ΕΙΕΑΔ δεν λειτουργούν προσωρινά. Από την Τρίτη 08/11/2016 οι Κοινωνικές Συμπράξεις του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ» μπορούν για έκτακτες περιπτώσεις να επικοινωνούν στο 210-2120726 και ώρες 11.00-15.00.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors