Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας γνωστοποιούμε συνημμένως: Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ»  και Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Πίνακα Υπολογισμού  Μερίδων» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ-_v.2.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_22.02.2021.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ.xlsx ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ.xlsx  

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/02/2021 στις 10.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η 6η Ετήσια Απολογιστική Συνάντηση (6th Annual Review Meeting) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Agenda Background Paper Executive Summary Synthesis Report Presentations: Understanding the opportunities and tackling the challenges ahead in the second year of the COVID-19 crisis (Graciela Malgesini Rey Thematic Expert) Thematic Seminar on “New beneficiaries of FEAD-funded measures and new practices implemented during the Covid-19 crisis” (Virginie Lasserre Ministry of Solidarity and Health France) Stand out…

Σας γνωστοποιούμε την έκδοση Οδηγού Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών. Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δελτίων Επίτευξης Δεικτών έτους 2020 είναι  η 1η Μαρτίου 2021. ΟδηγοςΣυμπληρωσηςΔελτιουΕπιτευξηςΔεικτων_2021.pdf ΕπεξηγησηΔεικτωνΕτησιαςΕκθεσηςΤΕΒΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_05.04.2021.pdf ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ-1.xlsx ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ-1.xlsx  

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors