Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 10/03/2017 από τις 10.30-16.30, στο ξενοδοχείο TITANIA HOTEL, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί Τεχνικό Σεμινάριο προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την υποβολή Τεχνικών Δελτίων στο ΟΠΣ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων για τη σύσταση Εθνικού Δικτύου του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ/FEAD σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του…

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι η δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης παρατείνεται έως 24.02.2017.

Την Παρασκευή 03/03/2017 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, για την Κ.Σ. Κρήτης, το πρώτο τεχνικό/επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα παραλαβής/συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, με τίτλο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων». Στο σεμινάριο θα μετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διανομή τροφίμων και ΒΥΣ. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια και σε άλλες…

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα καταχωρήσεων στο ΟΠΣ Την ίδια μέρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί, προγραμματίζεται συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων για τη σύσταση Δικτύου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που…

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι από 13.02.2017 έως 17.02.2017 θα λειτουργεί δοκιμαστικά η πλατφόρμα του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης. Σχετικά με την είσοδο στην πλατφόρμα και τον τρόπο λειτουργίας/χρήσης αυτής θα σας δοθούν οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ανάδοχη εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP, συμπεριλαμβανομένου και  του Εγχειριδίου Χρήσης. Μετά τη λήξη του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας…

Αύριο 09/02/2017 θα αποσταλούν τα tablets με το Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης σε όλες τις Κοινωνικές Συμπράξεις, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον απολογισμό αποθήκης των Κεντρικών Προμηθειών. Κατά την παραλαβή των tablets από τους υπευθύνους που έχουν δηλωθεί, θα πρέπει να υπογράφονται δύο δελτία αποστολής. Το πρώτο μένει στο αρχείο του Επικεφαλής Εταίρου και το…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors