Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι που προβαίνουν σε προκήρυξη προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή (e.mail: e.fotopoulou@eiead.gr): Ως προς τους ανοιχτούς και διεθνείς διαγωνισμούς τον Αριθμό-Α/Α Συστήματος του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ως προς τους πρόχειρους διαγωνισμούς, ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και την…

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65471/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 093/8, των έργων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η αρχική κατανομή αφορά σε ποσοστό 10% επί συνόλου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θα…

Αποφάσεις ένταξης των δικαιούχων του προγράμματος ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Κατεβάστε το αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ-ΤΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.rar

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors