Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών ότι από 2 Μαΐου 2018 έως 19 Μαΐου 2018  θα υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, το «Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης». Για τη συμπλήρωση του Δελτίου, παρακαλώ ανατρέξτε στον αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Οδηγό του ΟΠΣ. Για να δείτε τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ πατήστε odigos_deltio_epitefksis_deikti.pdf. Για ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors