Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι θα πρέπει άμεσα, όσες δεν το έχουν ήδη πράξει, να αποστείλουν για προέγκριση στη Διαχειριστική Αρχή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (υπ’ όψιν Μονάδας Β’ e.fotopoulou@eiead.gr) σχέδια διακηρύξεων για τους διαγωνισμούς Αποκεντρωμένων Προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Παράλληλα, όσες Κοινωνικές Συμπράξεις έχουν ομάδες προϊόντων για τα οποία…

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι όταν προκύπτουν αδιάθετα προϊόντα πρέπει να γίνονται αναδιανομές σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ. Η ομάδα ωφελουμένων στους οποίους θα γίνεται αναδιανομή (π.χ τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κτλ.) θα προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αδιάθετων προϊόντων. Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αδιάθετα τρόφιμα,…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors