Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Καλούμε τους Δικαιούχους των  παλαιών  Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016 να υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης για το έτος 2018 έως το αργότερο 28.02.2019. Για την ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου δείκτη από τη ΔΑ, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, στην ανακοίνωση με ημερομηνία 17.04.2018.   Παρακαλώ λάβετε υπόψη…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των νέων Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύονται στο πλαίσιο των εν λόγω νέων Πράξεων θα καταγράφονται και θα διακινούνται στο Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης με το πρόθεμα ΝΠ (π.χ. ΝΠΦασόλια). ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα χρησιμοποιούνται για τα…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors