Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 2018 Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8076&furtherPubs=yes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_ΚΣ2_2018-2019.pdf   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.docx   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΤΔΠ.docx

Αποφαση Ενταξης ΤΒ παραταση_1_72Ψ2ΟΞ7Φ-ΗΚΞ.pdf

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors