Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.47713/1029/19.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β’ 5310/03.12.2020) τροποποιήθηκε εκ νέου και κωδικοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015  ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) » (ΦΕΚ Β΄ 770/30.04.2015),  όπως…

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 16.12.2020 το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ θα αποτελεί έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η παραγωγή του εγγράφου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Δημιουργώντας την κίνηση < εξαγωγή – δομή>, το σύστημα δημιουργεί Πρωτόκολλο Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη…

EXECUTIVE SUMMARY.pdf FORESIGHT AND RISK ASSESSMENT-Eng-22-9-2020-FINAL.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΒΑ.pdf ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΒΑ

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors