Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι το επόμενο διάστημα θα ζητηθεί δειγματοληπτικά η προσκόμιση στη Διαχειριστική Αρχή Πρωτοκόλλων Διανομής, για διοικητικό έλεγχο.

Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι προς τον σκοπό του εύρυθμου προγραμματισμού της αποστολής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από το Πάσχα και μετά, δεν θα αποστέλλονται προϊόντα στις Κοινωνικές Συμπράξεις αν προηγουμένως δεν έχει επιστραφεί στη Διαχειριστική Αρχή, πλήρως συμπληρωμένο, το απολογιστικό excel σχετικά με τις ποσότητες ανά είδος που διανεμήθηκαν και τα αποθέματα…

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/2013) προβλέπεται το εξής: “ Άρθρο 73 Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων ’’ Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων…

Λόγω έλλειψης στα μωρομάντηλα, παρακαλούνται οι Κοινωνικές Συμπράξεις που δεν έχουν ακόμα προβεί σε διανομή του εν λόγω είδους να διανείμουν μόνο ένα τεμάχιο ανά αίτηση. Επιπλέον, παρακαλούνται όλες οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν το συντομότερο στη Διαχειριστική Αρχή (e.ksiksi@eiead.gr) το απολογιστικό excel παραλαβής/διανομής/αποθεμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα αποθέματα μωρομάντηλων που δεν διανεμήθηκαν.

Αγαπητοί συνεργάτες, Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έλαβαν χώρα δύο διαρρήξεις αποθηκών, στη Βόρεια Ελλάδα και τη νησιωτική χώρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες αφαίρεσαν τα αποθηκευμένα τεμάχια ελαιολάδου και λίγα τεμάχια από λοιπά προϊόντα. Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή στη φύλαξη των προϊόντων που αποθηκεύετε και ειδικά των τεμαχίων ελαιολάδου και παρακαλούμε να…

Αγαπητοί συνεργάτες, Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας περί διευκρινίσεων επί των αρχείων ενστάσεων, σας διευκρινίζουμε και το εξής: Στα αρχεία pdf και excel _NAI_ με τα μέλη Ωφελουμένων, περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ στο ΕΠ ΕΒΥΣ. Ως προς τις εγγραφές στο αρχείο pdf _ΝΑΙ_ που φέρουν το σχόλιο της Επιτροπής Ενστάσεων με γραμματοσειρά μπλε χρώματος…

Στις περιπτώσεις θανάτου ωφελούμενου με εγκεκριμένα εξαρτώμενα μέλη, τα εξαρτώμενα μέλη έχουν το δικαίωμα λήψης του συνόλου των ωφελημάτων που αναλογούσαν στην ωφελούμενη οικογένεια προ του θανάτου. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το πρώτο ενήλικο εξαρτώμενο μέλος ή, στην περίπτωση που όλα τα εξαρτώμενα μέλη είναι ανήλικα, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει…

Αγαπητοί συνεργάτες, Μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας σας απεστάλησαν: Έγγραφο Διαχείρισης Ενστάσεων. Αρχείο pdf με τα Μέλη των Ωφελούμενων. Αρχείο pdf με τα Μέλη των Απορριφθέντων. Αρχείο excel με τα Μέλη των Ωφελούμενων. Αρχείο excel με τα Μέλη των Απορριφθέντων. Αρχείο pdf με το σύνολο των Ενστάσεων, για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους πολίτες. Αρχείο excel…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors