Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σε συνέχεια της από 14.11.2016 ανακοίνωσης σχετικά με τον Προσυμβατικό Έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαγωνιστικών διαδικασιών στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, σας ενημερώνουμε ότι επί φακέλου προέγκρισης σύμβασης εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 221/2016 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου νομιμότητας ενόψει του…

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2017, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Θα δημιουργηθούν νέες λίστες στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ΚΕΑ την πρόθεσή τους να είναι…

Σε συνέχεια της από 22.09.2016 Ανακοίνωσης περί Τεχνικών Προδιαγραφών Προϊόντων, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών μας απέστειλε μικρή διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Π.) για το Νωπό Βόειο Κρέας, προς αποφυγή παρερμηνειών κατά τις διαγωνιστικές…

Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού «ΔΡΑΣΗ» υπομενού «ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ» αναρτήθηκε το έντυπο «Οδηγός υγιεινής διατροφής και οικονομικών αγορών» που συνταχθηκε για τις ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis.

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι η διανομή βρεφικών τροφών και βρεφικών ειδών ΒΥΣ θα πρέπει να γίνεται με βάση τις κατωτέρω κατευθυντήριες: Τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 δεν λογίζονται ως βρέφη. Επομένως, δεν τους διανέμονται βρεφικά είδη ΒΥΣ και βρεφικές τροφές, αλλά τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή. Ακολουθείται η μεθοδολογία διανομής…

ΑΔΑ_ΨΚΟΝ465Θ1Ω-ΑΕ9-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ότι προκειμένου να πιστοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών και να τους καταβληθούν ενδιάμεσες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 της  υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors