Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ έχει την δυνατότητα να ενεργοποιηεί κωδικούς χρηστών στο ΟΠΣ, μόνο για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Επικεφαλής Εταίρος της κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης έχει την ευθύνη – αρμοδιότητα να υποβάλει τα Τεχνικά Δελτία στο ΟΠΣ. Οι Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση…

Σεμινάριο-Ενημέρωση-10.03.17

Εθνικό-Δίκτυο 10.03.17

Έλεγχος Νομιμότητας Διακήρυξης – Υποβολή σχεδίου διακήρυξης και συνοδευτικών εγγράφων Οδηγίες-συμπλήρωσης-προέγκρισης-κοινές-για-διακηρύξεις-και-συμβάσεις: Εκπαιδ. Οδηγός Συμπλ. Αιτήματος Προέγκρισης Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-διακήρυξης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-άνω-των-ορίων: ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.2_7 Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-διακήρυξης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-κάτω-των-ορίων: ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.2_4   Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), ώστε τα Yποέργα «ΤΡΟΦΙΜΑ» και «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» να μεταβληθούν σε περισσότερα Yποέργα, ανάλογα με το πλήθος των συμβάσεων που προκύπτουν μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού και…

Αγαπητοί συνεργάτες, κατόπιν κοινοτικής οδηγίας, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση που αφορά στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ/FEAD. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με το ΤΕΒΑ/FEAD, καθώς και στο ευρύ κοινό. Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο για τα έγγραφα διαβούλευσης, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις…

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι εφεξής οι φάκελοι αιτημάτων ελέγχου νομιμότητας (προεγκρίσεων) διακηρύξεων και συμβάσεων θα υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού «ΔΡΑΣΗ» υπομενού «ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ» αναρτήθηκε το έντυπο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων» και η αφίσα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Αγαπητοί συνεργάτες Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η δοκιμαστική περίοδος για το λογισμικό σύστημα παρακολούθησης των αποθηκών έληξε την Παρασκευή 24-02-2017. Από την Τρίτη 28-02-2017 το σύστημα της αποθήκης έχει τεθεί σε λειτουργία  και καμία διανομή (κεντρικών ή αποκεντρωμένων) προμηθειών δεν πρέπει να γίνεται εκτός συστήματος. Όσες διανομές αποκεντρωμένων προμηθειών έγιναν πριν την έναρξη λειτουργίας…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors