Σε συνέχεια της από 22.09.2016 Ανακοίνωσης περί Τεχνικών Προδιαγραφών Προϊόντων, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών μας απέστειλε μικρή διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Π.) για το Νωπό Βόειο Κρέας, προς αποφυγή παρερμηνειών κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 «Εισαγωγή» και στην παρ. 4 «Επισήμανση» της Τ.Π. έχει αφαιρεθεί η αναφορά στη λέξη «Μοσχάρι» και γίνεται αναφορά μόνο στο «βόειο» κρέας.
Για να δείτε τις διορθωμένες τεχνικές προδιαγραφές παρακαλώ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors