Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων στα κατωτέρω:

  1. Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν και καταστήσουν σαφές στους απορριφθέντες δυνητικούς ωφελούμενους πώς η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
  2. Ο Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος και μόνο αυτός συγκεντρώνει και αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις ενστάσεις που θα υποβληθούν σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, καθώς και τον προβλεπόμενο συνημμένο πίνακα.
  3. Η δημόσια ανάρτηση των αποτελεσμάτων δέον να γίνει την ίδια ημερομηνία σε όλους τους εταίρους της ίδιας Κοινωνικής Σύμπραξης.

Κατεβάστε το έγγραφο της ανακοίνωσης εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors