Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)» Σε συνέχεια της από 17.06.2020 Ανακοίνωσης περί Νέων Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων και ΒΥΣ, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών, μας απέστειλε μικρή διόρθωση των τεχνικών…

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΘΥ προέβη σε επικαιροποίηση των υφιστάμενων λιστών εξέτασης έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης και τροποποίησης νομικής δέσμευσης. Η επικαιροποίηση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί στην οθόνη του ΟΠΣ. Σύμφωνα με την από 20.10.2021 ανακοίνωση του ΟΠΣ (βλ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Επικαιροποιημένες λίστες εξέτασης ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και οδηγίες χρήσης…

ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ_Σεπτ2021

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Κεντρικών Προμηθειών

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Τεχνικής Βοήθειας 2017

Διόρθωση μόνο ως προς τον κωδικό του ΤΔΠ της ΠΕ Βοιωτίας (MIS 5029609) ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξηση_39ΚΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξηση_39ΚΣ_6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ

Σελίδα 3 από 33 1 2 3 4 5 33

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors