Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων που αναρτήθηκαν στις 17.06.2020: Eπικαιροποιήθηκαν ως προς τις ενδείξεις που τίθενται  πάνω στην προσυσκευασία και την δευτερογενή συσκευασία, με την προσθήκη της λέξης «ΤΕΒΑ». Εμπλουτίστηκαν με την προσθήκη του προϊόντος «Τυρί Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ».

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας γνωστοποιούμε συνημμένως: Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ»  και Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Πίνακα Υπολογισμού  Μερίδων» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ-_v.2.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_22.02.2021.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ.xlsx ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ.xlsx  

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/02/2021 στις 10.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η 6η Ετήσια Απολογιστική Συνάντηση (6th Annual Review Meeting) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Agenda Background Paper Executive Summary Synthesis Report Presentations: Understanding the opportunities and tackling the challenges ahead in the second year of the COVID-19 crisis (Graciela Malgesini Rey Thematic Expert) Thematic Seminar on “New beneficiaries of FEAD-funded measures and new practices implemented during the Covid-19 crisis” (Virginie Lasserre Ministry of Solidarity and Health France) Stand out…

Σας γνωστοποιούμε την έκδοση Οδηγού Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών. Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δελτίων Επίτευξης Δεικτών έτους 2020 είναι  η 1η Μαρτίου 2021. ΟδηγοςΣυμπληρωσηςΔελτιουΕπιτευξηςΔεικτων_2021.pdf ΕπεξηγησηΔεικτωνΕτησιαςΕκθεσηςΤΕΒΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_05.04.2021.pdf ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ-1.xlsx ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ-1.xlsx  

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 19 Ιανουαρίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή η τροποποιημένη/επικαιροποιημένη 6η έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Για να κατεβάσετε την 6η έκδοση του Οδηγού (με κίτρινη επισήμανση στις βασικές προσθήκες/επικαιροποιήσεις), παρακαλώ πατήστε ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA 6η Έκδοση_με επισημανσεις.pdf.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.47713/1029/19.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β’ 5310/03.12.2020) τροποποιήθηκε εκ νέου και κωδικοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015  ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) » (ΦΕΚ Β΄ 770/30.04.2015),  όπως…

Σελίδα 3 από 31 1 2 3 4 5 31

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors