Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με τα Στοιχεία Επικοινωνιας των Κοινωνικών Συμπράξεων

Σε συνέχεια της από 19.07.2022 Ανακοίνωσης με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ν. 4912/2022» σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατατίθεται στους κατωτέρω ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς: Τράπεζα της Ελλάδας:   ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:       ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Κατεβάστε την επικαιροποιημένη διαδικασία εδώ. Επισυνάπτονται επίσης: Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης Αρχικού Προγραμματισμού Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ4_ΠαρατασηΦΑ_Οκτ2022_ΡΞ4Δ46Μ9ΗΓ-6ΣΧ

ΑποφασηΕνταξης_τροπ9_παραταση ΦΑ_ΑΠ2015-2016_Οκτ2022_ΡΒ6Ρ46Μ9ΗΓ-8Ι9

ΑποφασηΕνταξης_τροποπΦΑ-αλλαγηΔικαιουχου_ΤΒ2017_06Σεπτ2022_Ψ1Ε546Μ9ΗΓ-4Λ8

Κατεβάστε την Περίληψη της Ετήσιας ‘Εκθεσης για το έτος 2021 εδώ.

Με τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022) δημιουργήθηκε η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  Το άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 προβλέπει:  “Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων…

Σελίδα 3 από 34 1 2 3 4 5 34

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors