Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ης ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΕΒΑ

Εν όψει του 7ου Annual Review Meeting του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2022, σας επισυνάπτουμε Agenda θεμάτων, καθώς και το link σύνδεσης μέσω του οποίου θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε, εφόσον το επιθυμείτε: https://vdl-gr.zoom.us/j/84515333542 Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και της Εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019), σας ενημερώνουμε ότι…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΤροπΑυξηση_ΠΕ Δ Τ ΑΘΗΝΩΝ_ΑΣΔΑ_9Κ4Χ46Μ9ΗΓ-ΜΘΨ

Σε συνέχεια των από 19.07.2022 και 19.10.2022 Ανακοινώσεών μας σχετικά με την εφαρμογή της υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κράτησης που προβλέπεται στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022  (Α΄59), σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, στις 24.10.2022, εξέδωσε την κατωτέρω Ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την εφεξής τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν. https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/718-anakoinosi-24-10-2022          

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με τα Στοιχεία Επικοινωνιας των Κοινωνικών Συμπράξεων

Σε συνέχεια της από 19.07.2022 Ανακοίνωσης με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ν. 4912/2022» σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατατίθεται στους κατωτέρω ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς: Τράπεζα της Ελλάδας:   ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:       ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Κατεβάστε την επικαιροποιημένη διαδικασία εδώ. Επισυνάπτονται επίσης: Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης Αρχικού Προγραμματισμού Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Συνοδευτικών ΟΠΕΚΑ

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ4_ΠαρατασηΦΑ_Οκτ2022_ΡΞ4Δ46Μ9ΗΓ-6ΣΧ

Σελίδα 3 από 35 1 2 3 4 5 35

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors