Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια του από 30.03.2020 ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής λόγω COVID -19, σας ενημερώνουμε για την ακόλουθη νέα τροποποίηση: Στους Δήμους όπου με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας έχει επιβληθεί ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, η διανομή γίνεται ΑΝΕΠΑΦΑ: Αν η διανομή πραγματοποιείται με χρήση tablet, ο διανομέας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της…

ΘΕΜΑ:  Υλοποίηση Προγράμματος ΤΕΒΑ κατά την διάρκεια της κρίσης (COVID-19) Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), ως Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ανταποκρινόμενο στο ρόλου του για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε 250.000 οικογένειες που αριθμούν συνολικά 400.000 ωφελούμενους  (άτομα ακραίας φτώχειας) σε όλη την Ελλάδα, από…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις κατωτέρω δυνατότητες διαχείρισης της πλατφόρμας αποθήκης,  για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής: Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατ’ οίκον διανομές, στη λίστα των ωφελούμενων…

Σας ενημερώνουμε ότι η παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), καταλαμβάνει και τους Ωφελούμενους του  ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις κατωτέρω τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος,  ​για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής:  1. Εφόσον η Σύμπραξη κρίνει ότι  δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σημεία διανομής, δύναται να…

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με ημερομηνία 17/03/2020 σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια των διανομών και λόγω των έκτακτων συνθηκών, είναι αποδεκτή η δυνατότητα  – αν η Σύμπραξη το κρίνει απαραίτητο –  η διανομή να μη γίνεται με τη συλλογή ψηφιακών υπογραφών μέσω tablet αλλά με τη χρήση έντυπου πρακτικού διανομής και με συλλογή…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι δεδομένων των νέων κανόνων που επιφέρονται στη λειτουργία των ΚΕΠ (προσέλευση κοινού κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης), καθώς και της τυχόν προκύπτουσας ανάγκης διανομών προϊόντων ΤΕΒΑ κατ’ οίκον σε ευπαθείς ομάδες στις οποίες συστήνεται εντόνως η παραμονή τους στο σπίτι (π.χ. ηλικιωμένοι) ή παραλαβής του πακέτου τους από τρίτο άτομο, είναι αποδεκτό: α​) οι εξουσιοδοτήσεις για…

Σας κοινοποιούμε τις Κατευθυντήριες οδηγίες  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με οδηγίες και μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους αναφορικά με τον Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και παρακαλούμε για την τήρησή τους σε όλες τις διοικητικές και επιχειρησιακές δομές του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Οδηγίες και μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη ΔΑ σχετικά με την αναβολή/ακύρωση διανομών προϊόντων ΤΕΒΑ λόγω κορωνοϊού, σας επισημαίνουμε τα εξής: Η Κοινωνική Σύμπραξη έχει την αποκλειστική ευθύνη για να ορίσει ή να αναβάλει/ακυρώσει διανομές στο πεδίο ευθύνης της,  κρίνοντας ανάλογα με τις συνθήκες  και τα δεδομένα που έχει κάθε φορά στην διάθεση της. Σε κάθε…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors