Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ./46856/3781/13.10.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», παρατείνεται το Φυσικό Αντικείμενο έως την 31η/12/2017 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31η/03/2018. Για να δείτε την…

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65471/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 093/8, των έργων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η αρχική κατανομή αφορά σε ποσοστό 10% επί συνόλου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θα…

Αποφάσεις ένταξης των δικαιούχων του προγράμματος ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Κατεβάστε το αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ-ΤΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.rar

ΕΝΤΑΞΗ-ΠΡΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τίτλος πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ. π.χ. Δράμας». Τίτλος πράξης στα αγγλικά προτείνεται: «FOOD AND BASIC MATERIAL ASSISTANCE DECENTRALIZED PROCUREMENT, ADMINISTRATIVE COSTS AND PROVISION OF ACCOMPANYING MEASURES 2015-2016– SOCIAL PARTNERSHIP for example Drama». Αποθήκευση ΤΔΠ (πάνω δεξιά εικονίδιο με δισκέττα), σημειώνεται…

Σελίδα 5 από 5 1 3 4 5

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors