Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2015-2016_τροπ10_ΠαρατασηΦΑ_Απρ2023_Ε73746Μ9ΗΓ-ΖΞΒ ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ5_ΠαρατασηΦΑ_Απρ2023_ΩΝΥΦ46Μ9ΗΓ-Λ59  

ΑποφασηΕνταξηςΤροπ_Οικ-ΦΑ_ΔημοςΦυλης_2Μαρτ2023_Ρ7ΨΧ46Μ9ΗΓ-ΘΤΣ

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξ_2η Υπερδ_παρατασηΦΑ_Δεκ2022_Ψ1ΗΛ46Μ9ΗΓ-ΓΧ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΤροπΑυξηση_ΠΕ Δ Τ ΑΘΗΝΩΝ_ΑΣΔΑ_9Κ4Χ46Μ9ΗΓ-ΜΘΨ

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ4_ΠαρατασηΦΑ_Οκτ2022_ΡΞ4Δ46Μ9ΗΓ-6ΣΧ

ΑποφασηΕνταξης_τροπ9_παραταση ΦΑ_ΑΠ2015-2016_Οκτ2022_ΡΒ6Ρ46Μ9ΗΓ-8Ι9

ΑποφασηΕνταξης_τροποπΦΑ-αλλαγηΔικαιουχου_ΤΒ2017_06Σεπτ2022_Ψ1Ε546Μ9ΗΓ-4Λ8

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Κεντρικών Προμηθειών

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Τεχνικής Βοήθειας 2017

Διόρθωση μόνο ως προς τον κωδικό του ΤΔΠ της ΠΕ Βοιωτίας (MIS 5029609) ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξηση_39ΚΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξηση_39ΚΣ_6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ

Σελίδα 1 από 61 2 3 6

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors