Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26  Αυγούστου 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 14/07/2015 θα αποσταλούν με courier στους Επικεφαλείς Εταίρους φυλλάδια και αφίσες. Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ,ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014),…

Σας ανακοινώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, η 13η Ιουλίου 2015 και ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η…

Σχετικά με τον ορισμό των Επιτροπών Παραλαβής, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Ο ορισμός και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής διέπεται από την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών δημοσίου. Οι Επιτοπές ορίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο ή/και οποιονδήποτε άλλο Εταίρο – φορέα του δημοσίου, που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη. Ο φορέας που ορίζει Επιτροπή, την συγκροτεί μόνο…

Ενημερώνονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις ότι, μετά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας,  μετατίθεται και ο χρόνος υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, από 13 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015.

Σας ανακοινώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας, η 3η Ιουλίου 2015.

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων να αποστείλουν με e-mail στη Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (υπόψη κ. Τιτοπούλου – g.titopoulou@eiead.gr, τηλ.2102120743) το αργότερο έως την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2015 τα ονόματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα αναλάβουν να εγγράψουν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε τους ωφελούμενους, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Πρόκειται για απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν…

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I),…

Σελίδα 25 από 25 1 23 24 25

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors