Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ανακοινώνουμε στους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους το Πρόγραμμα του Τεχνικού Σεμιναρίου, που θα λάβει χώρα στις 02.11.2015 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS. Έως την Παρασκευή 30.10.2015 θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, σχετικό υλικό. Κατεβάστε το πρόγραμμα του τεχνικού σεμιναρίου εδώ.

Oδηγός Εφαρμογής του “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ” Κατεβάστε τον οδηγό εφαρμογής εδώ.

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/ Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων για την διενέργεια Τεχνικού Σεμιναρίου με θέμα την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στις 10.00-15.00 στην Αθήνα. Ο ακριβής τόπος διενέργειας θα ανακοινωθεί άμεσα. Στο Τεχνικό Σεμινάριο δύναται να συμμετέχουν έως δύο (2) άτομα από κάθε Κοινωνική Σύμπραξη. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε…

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων στα κατωτέρω: Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν και καταστήσουν σαφές στους απορριφθέντες δυνητικούς ωφελούμενους πώς η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί…

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα ωφελουμένων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Κατεβάστε την αίτηση ενστάσεων εδώ και τις οδηγίες ενστάσεων εδώ.

Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα για τον μήνα Σεπτέμβριο Τεχνικά Σεμινάρια, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου τα ερωτήματα που έχετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.titopoulou@eiead.gr (Γ.Τιτοπούλου)…

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26  Αυγούστου 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 14/07/2015 θα αποσταλούν με courier στους Επικεφαλείς Εταίρους φυλλάδια και αφίσες. Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ,ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014),…

Σας ανακοινώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, η 13η Ιουλίου 2015 και ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η…

Σχετικά με τον ορισμό των Επιτροπών Παραλαβής, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Ο ορισμός και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής διέπεται από την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών δημοσίου. Οι Επιτοπές ορίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο ή/και οποιονδήποτε άλλο Εταίρο – φορέα του δημοσίου, που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη. Ο φορέας που ορίζει Επιτροπή, την συγκροτεί μόνο…

Σελίδα 25 από 26 1 23 24 25 26

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors