Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Επικοινωνιακή ταυτότητα (πινακίδα και σήματα) Κατεβάστε το Επιστολόχαρτο εδώ και την Πινακίδα εδώ. Υπάρχει νεώτερη ανακοίνωση με τίτλο “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΣΗΜΑΤΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)” στις 21/1/2016.  

Προκειμένου να ενημερωθεί το λογισμικό παρακολούθησης της αποθήκης και τα tablets που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σημείο διανομής, παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή excel στην κ. Φωτοπούλου (e.fotopoulou@eiead.gr) τα παρακάτω: Τόπο διανομής (πλήρη διεύθυνση, υπεύθυνο άτομο, τηλέφωνο). Κατανομή ωφελουμένων σε κάθε τόπο διανομής. Υπεύθυνο αποθήκης…

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Μετά από πρόσφατη οδηγία της ΕΕ προς την Διαχειριστική Αρχή, σας διευκρινίζουμε ότι τα Συνοδευτικά Μέτρα πρέπει να είναι δράσεις που στοχεύουν άμεσα στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Η εκπόνηση μελετών δεν αποτελεί Συνοδευτικό Μέτρο. Οι δαπάνες εκπόνησης κάθε είδους μελετών για λογαριασμό του Δικαιούχου θα καλύπτονται από…

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Κατεβάστε τις παρουσιάσεις για τους ελέγχους εποπτίας και επαλήθευσης εδώ και για τον οδηγό εφαρμογής του τεχνικού σεμιναρίου εδώ  

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03/11/2015 έως και 09/11/2015, θα πρέπει να ορίσετε άτομο/α υποβολής Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Οδηγίες εγγραφής χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ. Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου εδώ. Προσοχή: Επειδή το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε το όνομα του ατόμου που θα υποβάλλει την…

Ανακοινώνουμε στους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους το Πρόγραμμα του Τεχνικού Σεμιναρίου, που θα λάβει χώρα στις 02.11.2015 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS. Έως την Παρασκευή 30.10.2015 θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, σχετικό υλικό. Κατεβάστε το πρόγραμμα του τεχνικού σεμιναρίου εδώ.

Oδηγός Εφαρμογής του “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ” Κατεβάστε τον οδηγό εφαρμογής εδώ.

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/ Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων για την διενέργεια Τεχνικού Σεμιναρίου με θέμα την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στις 10.00-15.00 στην Αθήνα. Ο ακριβής τόπος διενέργειας θα ανακοινωθεί άμεσα. Στο Τεχνικό Σεμινάριο δύναται να συμμετέχουν έως δύο (2) άτομα από κάθε Κοινωνική Σύμπραξη. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε…

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων στα κατωτέρω: Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν και καταστήσουν σαφές στους απορριφθέντες δυνητικούς ωφελούμενους πώς η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί…

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα ωφελουμένων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Κατεβάστε την αίτηση ενστάσεων εδώ και τις οδηγίες ενστάσεων εδώ.

Σελίδα 23 από 24 1 21 22 23 24

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors