Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, από 01/01/2019 οι διανομές πραγματοποιούνται με υπογραφή του ωφελούμενου επί του tablet. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου σε έντυπο πρακτικό διανομής, το οποίο να αναρτάται / επισυνάπτεται αμελλητί  στο λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης.
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι καμία διανομή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει πιστοποίηση με υπογραφή του ωφελούμενου.
Στις 13/12/2018 στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο HOTEL AMALIA, παρουσιάστηκε από την εταιρεία Έγκριτος Group – Συνεργασία Α.Ε.  η χρήση του tablet με υπογραφή ωφελούμενου. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής σε όλες τις Κοινωνικές Συμπράξεις των διαφανειών και των ειδικών στυλό-γραφίδων, σας επισυνάπτουμε το link με το ανάλογο βιντεάκι, ώστε να το προωθήσετε σε όλους τους ενδιαφερόμενους των εταίρων σας.
LINK -> https://nextcloud.egritosgroup.gr/s/fxpN9TLPd5mteX4
κωδικός : FmN6jKZK

Προσοχή : για την ενεργοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής επί του tablet από την εταιρεία Έγκριτος Group – Συνεργασία Α.Ε., θα πρέπει όλες οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστέλλουν σχετικό αίτημα μέσω e-mail : teba@egritosgroup.gr

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors