Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι θα πρέπει άμεσα, όσες δεν το έχουν ήδη πράξει, να αποστείλουν για προέγκριση στη Διαχειριστική Αρχή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (υπ’ όψιν Μονάδας Β’ e.fotopoulou@eiead.gr) σχέδια διακηρύξεων για τους διαγωνισμούς Αποκεντρωμένων Προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
Παράλληλα, όσες Κοινωνικές Συμπράξεις έχουν ομάδες προϊόντων για τα οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Διαχειριστικής Αρχής επαναληπτικούς διαγωνισμούς για τις ανωτέρω ομάδες, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου μέχρι και τις 31.12.2017.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors