Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι/Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων να υποβάλλουν προς τη Διαχειριστική Αρχή έως 29.01.2016 τα σχέδια Διακηρύξεων για τις Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Η υποβολή  των σχεδίων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.fotopoulou@eiead.gr), με επισύναψη αρχείου σε word, συνοδευόμενου από διαβιβαστικό έγγραφο του Δικαιούχου που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και θα απευθύνεται στη Μονάδα Β’ της Διαχειριστικής Αρχής.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors