Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Γνωστοποιείται στους Δικαιούχους Πράξεων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι στις 31.07.2018 ενεργοποιήθηκε από το ΟΠΣ το Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης και είναι διαθέσιμο στο Μενού: Παρακολούθηση/3.7 Δελτίο Ωρίμανσης.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι των Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015 – 2016, που

  • είτε δεν έχουν ακόμα υποβάλει Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
  • είτε το Δελτίο τους έχει επιστραφεί με παρατηρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή
  • είτε έχουν να αναφέρουν αλλαγές σε σχέση με τα απεικονισθέντα σε ήδη εγκεκριμένο δελτίο

να το υποβάλουν/επανυποβάλουν, πλήρως συμπληρωμένο, έως 12.10.2018.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors