Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους που εξακολουθούν να έχουν εκκρεμότητες ως προς την ενημέρωση του λογισμικού παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης να αναρτήσουν όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα που προβλέπονται στον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ και πιστοποιούν τις κινήσεις εισαγωγών και εξαγωγών ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, δηλαδή:

  • για τις κινήσεις εισαγωγών: δελτία αποστολής, πρωτόκολλα παραλαβής
  • για τις κινήσεις εξαγωγών: πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που αφορούν σε ενδοδιακινήσεις προς Εταίρους, προς τις Δομές, δωρεές προς τις Συμπράξεις, πρωτόκολλα καταστροφής και έγγραφα που σχετίζονται με κλοπές

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης του συστήματος (14.09.2018)  έχει ήδη παρέλθει, η ανταπόκριση των Δικαιούχων θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ.

Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι που δεν έχουν ενημερώσει πλήρως το σύστημα της αποθήκης δεν θα λαμβάνουν περαιτέρω χρηματοδότηση.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors