Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σε συνέχεια της από 19.07.2022 Ανακοίνωσης με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ν. 4912/2022» σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022 κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατατίθεται στους κατωτέρω ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα της Ελλάδας:   ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:       ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors