Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα
  • Έλεγχος Νομιμότητας Διακήρυξης – Υποβολή σχεδίου διακήρυξης και συνοδευτικών εγγράφων

Οδηγίες-συμπλήρωσης-προέγκρισης-κοινές-για-διακηρύξεις-και-συμβάσεις:
Εκπαιδ. Οδηγός Συμπλ. Αιτήματος Προέγκρισης

Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-διακήρυξης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-άνω-των-ορίων:
ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.2_7

Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-διακήρυξης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-κάτω-των-ορίων:
ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.2_4

 

  • Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), ώστε τα Yποέργα «ΤΡΟΦΙΜΑ» και «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» να μεταβληθούν σε περισσότερα Yποέργα, ανάλογα με το πλήθος των συμβάσεων που προκύπτουν μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την κατακύρωση σε Αναδόχους – Κανόνας: Σύμβαση ίσον Υποέργο

 

  • Έλεγχος Νομιμότητας Σύμβασης – Υποβολή σχεδίου σύμβασης και συνοδευτικών εγγράφων ανά Υποέργο, βάσει του επικαιροποιημένου ΤΔΠ –

Οδηγίες-συμπλήρωσης-προέγκρισης-κοινές-για-διακηρύξεις-και-συμβάσεις:
Εκπαιδ. Οδηγός Συμπλ. Αιτήματος Προέγκρισης

Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-σύμβασης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-άνω-των-ορίων:
ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.3_2

Οδηγίες-συμπλήρωσης-λίστας-ελέγχου-σύμβασης-προμηθειών-–-υπηρεσιών-κάτω-των-ορίων:
ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.3_4

 

 

 

  • Υποβολή Δελτίου Επίτευξης Δεικτών – Συχνότητα Υποβολής: Μία ή και περισσότερες φορές ανά έτος, μετά από Ανακοίνωση της Δ.Α.
    Οδηγίες-συμπλήρωσης-Δελτίου-Δήλωσης-Επίτευξης-Δεικτών-Πράξης:
    ΟΔΗΓΙΑ Ο_Ε.ΙΙ.5_4
Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors