Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα
Την Παρασκευή 03/03/2017 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, για την Κ.Σ. Κρήτης, το πρώτο τεχνικό/επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα παραλαβής/συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, με τίτλο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων». Στο σεμινάριο θα μετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διανομή τροφίμων και ΒΥΣ.
Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια και σε άλλες Κοινωνικές Συμπράξεις
Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors