Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών  – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών) προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 49 προϊόντων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Οι προτάσεις της ΓΓΕ σχετικά με τη συσκευασία και την περιεχόμενη ποσότητα των προϊόντων, καθώς επίσης σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους, δεν είναι δεσμευτικές για τους Δικαιούχους, αποτελούν ωστόσο έναν καλό οδηγό για την ευδοκίμηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η προμήθεια των ανωτέρω 49 ειδών δεν είναι δεσμευτική για τους Δικαιούχους, καθώς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν οποιοδήποτε προϊόν επιθυμούν, το οποίο εμπίπτει στους Δείκτες Εκροών του Προγράμματος.
Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors