Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΕΣ: Συστήνεται στις Κοινωνικές Συμπράξεις η πραγματοποίηση διανομών με συχνότητα τουλάχιστον διμήνου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε οι ποσότητες των προϊόντων (και ιδιαίτερα των τροφίμων και δη των νωπών) που διανέμονται στους ωφελούμενους ανά διανομή να είναι τέτοιες ώστε να καθίστανται εύκολα διαχειρίσιμες από ένα νοικοκυριό (π.χ. οι ποσότητες των κρεάτων που διανέμονται να είναι τέτοιες ώστε να χωράνε να καταψυχθούν στην κατάψυξη ενός οικιακού ψυγείου).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ:  O Οδηγός Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ προβλέπει:

  • Οι Κοινωνικές Συμπράξεις χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης που θέτει στη διάθεσή τους η Διαχειριστική Αρχή, όπου πρέπει να απεικονίζεται ολόκληρος ο κύκλος διακίνησης των προϊόντων. Τυχόν μη χρήση ή ελλιπής ενημέρωση της πλατφόρμας ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση του Δικαιούχου.
  • Η διανομή των προϊόντων πιστοποιείται μέσω του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που δεν είναι πλήρως ενημερωμένο το Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης η Διαχειριστική Αρχή δεν θα αποδέχεται τις δαπάνες αγοράς των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες στην Εφαρμογή.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors