Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πληρωμών των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Τουρισμού − Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» – ΦΕΚ Β’ 2857/28.12.2015.

Για να διαβάσετε την ΚΥΑ, πατήστε εδώ https://teba.opeka.gr/wp-content/uploads/2016/09/FEK-2857-2015-YΠΟΛΟΓΟΙ.pdf.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors