Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 16.12.2020 το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ θα αποτελεί έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης.

Η παραγωγή του εγγράφου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

  • Δημιουργώντας την κίνηση < εξαγωγή – δομή>, το σύστημα δημιουργεί Πρωτόκολλο Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη υπό τον τίτλο   <ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ>.
  • Το Πρωτόκολλο  ενημερώνεται ως προς την Επωνυμία του Δικαιούχου, την Ημερομηνία, τα είδη, τις ποσότητες και τα σημεία διακίνησης των προϊόντων (από σημείο αποθήκευσης/διανομής προς Δομή Συσσιτίου) αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στην κίνηση της εξαγωγής σε δομή.
  • Το Πρωτόκολλο Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου που παράγει το σύστημα  θα πρέπει  να αποθηκεύεται (το αποθηκεύουμε ως αρχείο στον υπολογιστή μας).
  • Όταν πραγματοποιείται η παράδοση στη δομή, το Πρωτόκολλο εκτυπώνεται και υπογράφεται από αυτόν που παραδίδει και αυτόν που παραλαμβάνει.
  • Στη συνέχεια, το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο σκανάρεται και επισυνάπτεται στα έγγραφα τις κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Σε περίπτωση που γίνουν διορθώσεις στην κίνηση (ημερομηνία, ποσότητες, σημεία) το σύστημα αποθηκεύει μόνο το  έντυπο  με την τελευταία ενημερωμένη εγγραφή του συστήματος.
  • Στην περίπτωση αυτή, αν έχει επισυνάφθει στα έγγραφα της κίνησης το αρχικό Πρωτόκολλο (πριν τις διορθώσεις), θα πρέπει να διαγραφεί από τον χρήστη του συστήματος  και να αναρτηθεί το νέο σωστό έγγραφο.

Θα πρέπει δηλαδή πάντα το Πρωτόκολλο Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου που είναι αποθηκευμένο στην κίνηση να είναι το οριστικό εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο που τηρεί ο Δικαιούχος στο  αρχείο του.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λίβα, τηλ. 2102120745, email: r.liva@eiead.gr.

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται σχέδιο παραγόμενου από το σύστημα Πρωτοκόλλου Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου.

ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΣΕ-ΔΟΜΗ.pdf

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors