Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι δεδομένων των νέων κανόνων που επιφέρονται στη λειτουργία των ΚΕΠ (προσέλευση κοινού κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης), καθώς και της τυχόν προκύπτουσας ανάγκης διανομών προϊόντων ΤΕΒΑ κατ’ οίκον σε ευπαθείς ομάδες στις οποίες συστήνεται εντόνως η παραμονή τους στο σπίτι (π.χ. ηλικιωμένοι) ή παραλαβής του πακέτου τους από τρίτο άτομο, είναι αποδεκτό:

α​) οι εξουσιοδοτήσεις για την παραλαβή πακέτου από τρίτο άτομο να μη φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής και

β) η διανομή κατ’ οίκον να γίνεται με τη χρήση όχι tablet αλλά έντυπου πρακτικού διανομής και με συλλογή φυσικής υπογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεται η πλατφόρμα της αποθήκης και θα αναρτάται όλο το φυσικό αρχείο.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors