Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με ημερομηνία 17/03/2020 σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια των διανομών και λόγω των έκτακτων συνθηκών, είναι αποδεκτή η δυνατότητα  – αν η Σύμπραξη το κρίνει απαραίτητο –  η διανομή να μη γίνεται με τη συλλογή ψηφιακών υπογραφών μέσω tablet αλλά με τη χρήση έντυπου πρακτικού διανομής και με συλλογή φυσικών υπογραφών καθώς επίσης και οι εξουσιοδοτήσεις για την παραλαβή πακέτου από τρίτο άτομο να μη φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεται η πλατφόρμα της αποθήκης και θα αναρτάται ολόκληρο το φυσικό αρχείο.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors