Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι βάσει του άρθρου 5 του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) (ΦΕΚ Β’ 770/2015), η Διαχειριστική Αρχή παρέχει όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις και ειδικότερα:

  • Εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης για την προμήθεια των υλικών αγαθών και τροφίμων.
  • Προεγκρίνει την σύμβαση πριν την υπογραφή της.
  • Προεγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις/παρατάσεις της σύμβασης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση, μέσω ΟΠΣ:

  • Οι διακηρύξεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ (αρχικών, συμπληρωματικών, επαναληπτικών), ανεξαρτήτως ποσού (διεθνείς διαγωνισμοί, δημόσιοι ανοιχτοί, συνοπτικοί διαγωνισμοί), πριν δημοσιευτούν. Οι Δικαιούχοι θα  επικοινωνούν με τη Διαχειριστική Αρχή και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης και διαπραγμάτευσης, πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να λαμβάνουν κατευθύνσεις για την καταχώριση στο ΟΠΣ και τη διαδικασία προέγκρισης.
  • Όλες οι συμβάσεις, πριν την υπογραφή τους.
  • Όλες οι τροποποιήσεις/παρατάσεις συμβάσεων, πριν την υπογραφή τους.
Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors