Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού «ΔΡΑΣΗ» υπομενού «ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ» αναρτήθηκε το έντυπο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων» και η αφίσα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors