Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού «ΔΡΑΣΗ» υπομενού «ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ» αναρτήθηκε το έντυπο «Οδηγός υγιεινής διατροφής και οικονομικών αγορών» που συνταχθηκε για τις ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors