Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις κατωτέρω δυνατότητες διαχείρισης της πλατφόρμας αποθήκης,  για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής:

  • Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατ’ οίκον διανομές, στη λίστα των ωφελούμενων που εξάγεται από την συνταγή θα εμφανίζεται και η διεύθυνση των ωφελούμενων.
  • Η ίδια συνταγή δύναται να εκτείνεται σε δύο μήνες, όμως ωφελούμενοι θα είναι αυτοί που ήταν ενεργοί κατά τον πρώτο μήνα της συνταγής. Συστημικά η συνταγή θα αφορά μόνο στον πρώτο μήνα (ημερομηνία συνταγής από – έως). Πρακτικά, δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί η διανομή και τον επόμενο μήνα, εφόσον απαιτείται λόγω του πλήθους των ωφελουμένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναρτάται στα συνημμένα αρχεία της συνταγής (σκαναρισμένο αρχείο) έγγραφο του Δικαιούχου, με το οποίο θα ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή για το πραγματικό χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της διανομής, καθώς και για τις συνθήκες που οδήγησαν σε διανομή και κατά τον επόμενο μήνα από αυτόν της συνταγής.
  • Καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα η διανομή δύναται να πραγματοποιείται:
  1.  Mε τη συλλογή ψηφιακών υπογραφών μέσω tablet.
  2.  Όχι με τη συλλογή ψηφιακών υπογραφών μέσω tablet αλλά με τη χρήση έντυπου πρακτικού διανομής και με συλλογή φυσικών υπογραφών.

Σε αυτήν την περίπτωση:

α) προτείνεται η παρότρυνση των ωφελουμένων να υπογράφουν στο έντυπο πρακτικό διανομής με δικό τους στυλό,

β) παράλληλα με τη συλλογή φυσικών υπογραφών,  ο διανομέας δύναται να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διανομής επί του tablet βάζοντας ένα   τικ √ στο πεδίο της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία διανομή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς υπογραφή (ψηφιακή ή φυσική).

  • Μετά το πέρας της διανομής το έντυπο πρακτικό διανομής με τις φυσικές υπογραφές αναρτάται στα συνημμένα αρχεία της συνταγής (σκαναρισμένο αρχείο).
  • Αν ο διανομέας έχει σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση κάθε διανομής επί του tablet βάζοντας τικ √ στο πεδίο της υπογραφής, αρκεί η ανάρτηση του έντυπου πρακτικού διανομής και η συνταγή ενημερώνεται κανονικά.
  • Αν ο διανομέας ΔΕΝ έχει σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της διανομής επί του tablet βάζοντας τικ √ στο πεδίο της υπογραφής, θα πρέπει να ενημερωθεί η συνταγή με excel. Το excel εξάγεται από το σύστημα της αποθήκης – αρχείο ΣΥΝΤΑΓΗ –ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΕ ΑΜΚΑ και ενημερώνεται από τον Δικαιούχο με την ένδειξη 2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ως προς τους ΑΜΚΑ που παρέλαβαν.
  • Προκειμένου να γίνει η ενημέρωση της συνταγής με το ανωτέρω excel, θα πρέπει ο Δικαιούχος να ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συμπεριλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής, τον αριθμό των ωφελουμένων που παρέλαβαν, καθώς και συνημμένο το excel της διανομής.

Κατά τα λοιπά, τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι χρήσης του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη κα Λίβα – e.mail: e.liva@eiead.gr.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors