Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ έχει την δυνατότητα να ενεργοποιηεί κωδικούς χρηστών στο ΟΠΣ, μόνο για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Επικεφαλής Εταίρος της κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης έχει την ευθύνη – αρμοδιότητα να υποβάλει τα Τεχνικά Δελτία στο ΟΠΣ. Οι Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για κωδικό,  δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
Οδηγίες εγγραφής χρήστη-Δικαιούχου (Επικεφαλής-Εταίρος) στο ΟΠΣ (τελευταία έκδοση Δεκέμβριος 2016):
Εγγραφή χρήστη δικαιούχου-Επικεφαλή Εταίρου στο ΟΠΣ

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors