Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών πληθώρας προϊόντων τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ για όλα τα σχέδια διακηρύξεων που θα αποστέλλονται  από σήμερα και εφεξής στη Διαχειριστική  Αρχή για έλεγχο νομιμότητας.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors