Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σε συνέχεια των από 19.07.2022 και 19.10.2022 Ανακοινώσεών μας σχετικά με την εφαρμογή της υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κράτησης που προβλέπεται στο άρθρο 7  παρ. 3 του Ν.4912/2022  (Α΄59), σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, στις 24.10.2022, εξέδωσε την κατωτέρω Ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την εφεξής τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/718-anakoinosi-24-10-2022

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors