Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μετά από πρόσφατη οδηγία της ΕΕ προς την Διαχειριστική Αρχή, σας διευκρινίζουμε ότι τα Συνοδευτικά Μέτρα πρέπει να είναι δράσεις που στοχεύουν άμεσα στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Η εκπόνηση μελετών δεν αποτελεί Συνοδευτικό Μέτρο. Οι δαπάνες εκπόνησης κάθε είδους μελετών για λογαριασμό του Δικαιούχου θα καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια της Διαχειριστικής Αρχής. Ο Δικαιούχος θα ενημερώνει την Διαχειριστική Αρχή για τη χρησιμότητα εκπόνησης της μελέτης, την οποία θα αναθέτει σε ανάδοχο η Διαχειριστική Αρχή και η οποία θα διανέμεται σε όλες τις Κοινωνικές Συμπράξεις.

Ως εκ τούτου, η επιλέξιμη δαπάνη που αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ι. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ, Κεφάλαιο

Ι.1.- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ι.1.5.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: «Δαπάνες παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για την εκπόνηση μελετών που θα βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της διαπίστωσης της αποτελεσματικότητας των Συνοδευτικών Μέτρων για τη συγκεκριμένη ομάδα – στόχο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης» απαλείφεται.

 

Κατεβάστε το συνοδευτικό έγγραφο εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors