Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΘΥ προέβη σε επικαιροποίηση των υφιστάμενων λιστών εξέτασης έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης και τροποποίησης νομικής δέσμευσης. Η επικαιροποίηση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί στην οθόνη του ΟΠΣ. Σύμφωνα με την από 20.10.2021 ανακοίνωση του ΟΠΣ (βλ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Επικαιροποιημένες λίστες εξέτασης ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και οδηγίες χρήσης στο ΟΠΣ), μέχρι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των λιστών αντίστοιχα και στην οθόνη του ΟΠΣ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παλιές λίστες που είναι διαθέσιμες και να προσθέσετε την καινούργια έκδοση της αντίστοιχης λίστας εξέτασης, ως συνημμένο αρχείο στην Ενότητα «Συνημμένα» του δελτίου Ελέγχου Νομιμότητας.  Στην ίδια ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες λίστες εξέτασης.

Σας επισημαίνουμε ότι παραμένει η υποχρέωση για ανάρτηση της συμπληρωματικής λίστας ΤΕΒΑ στα συνημμένα έγγραφα της προέγκρισης συμβάσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΟΠΣ πατήστε new_listes_proegkr.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors